Normes per a la publicació de records a la pàgina web “Records amb Maragall”

Introducció

A la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca contra l’Alzheimer treballem per prevenir aquesta malaltia, millorar la qualitat de vida dels malalts i aconseguir un futur en què l’envelliment estigui associat a experiències positives.

Amb motiu de la commemoració del desè aniversari de la Fundació Pasqual Maragall s’ha posat en funcionament la pàgina web “Records amb Maragall”.  Aquesta pàgina web vol estar oberta a totes aquelles persones que hagin conegut Pasqual Maragall o a qui la figura pública de Pasqual Maragall hagi inspirat o influenciat en algun moment de la seva vida. Totes aquestes persones tindran al seu abast aquesta eina perquè puguin compartir els seus records i vivències, dels quals Pasqual Maragall va formar part, tant a nivell personal o privat com públic. Per això, totes les persones interessades podran enviar-hi un text i una imatge que evoquin la figura de Pasqual Maragall amb una breu descripció de la vivència seleccionada i d’allò que va significar en la seva experiència personal, familiar, comunitària o ciutadana.

Per participar en aquest projecte, els interessats hauran de registrar-se com a usuaris i acceptar, marcant la casella corresponent, les condicions d’ús del web següents:

  1. Objecte

El lloc web www.recordsambmaragall.org (d’ara en endavant, el “Web”) està gestionat per la FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL (d’ara en endavant, la “Fundació”), que també en té la titularitat, amb domicili al c/ Wellington, número 30, 08005 Barcelona, i amb NIF número G-64869290.

Aquestes condicions d’ús regulen la utilització d’aquest Web per part dels seus usuaris així com les obligacions d’aquests usuaris i els drets de la Fundació en relació amb els textos i imatges que es posin a disposició de la Fundació a través d’aquest Web omplint el formulari corresponent.

 

  1. Acceptació

Pel fet de registrar-se i utilitzar el Web, l’usuari consent i accepta expressament aquestes condicions d’ús, així com la nostra política de privacitat, l’avís legal i la política de galetes.

  1. Enviament i revisió dels textos i de les imatges

L’usuari podrà proporcionar textos i imatges relacionats amb la figura de Pasqual Maragall a través del formulari disponible en aquest Web.

Els missatges, textos o imatges que els usuaris proporcionin a través del Web no es publicaran automàticament sinó que seran objecte d’un revisió prèvia per part de la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de revisar els textos i les imatges proposats pels usuaris.  En cas que la Fundació consideri que aquests textos o imatges atempten contra la llei, la moral o els bons costums; contenen missatges ofensius, insults o desqualificacions, contingut sexista o racista; inciten a la violència, o poden perjudicar la imatge de Pasqual Maragall o de la Fundació, la Fundació podrà modificar-los eliminant aquells fragments que consideri inadequats o fins i tot podrà impedir-ne la publicació al Web. Igualment, la Fundació es reserva el dret de realitzar petites correccions dels missatges o textos enviats per l’usuari per tal de corregir-ne errors ortogràfics o gramaticals.

No es publicaran textos o missatges que continguin dades personals de tercers, sense l’autorització d’aquests tercers. A aquests efectes les imatges de persones es consideraran dades personals. En cas que es publiquin imatges en què apareguin terceres persones, els usuaris garanteixen que n’han obtingut prèviament l’autorització corresponent.

Tampoc es publicaran textos o missatges no constructius en relació amb webs, entitats o persones concretes o que en pugin afectar adversament la reputació o honorabilitat.

No es publicaran records que no estiguin relacionats amb la temàtica i el contingut del Web.

La Fundació en cap cas es farà responsable ni del contingut dels textos ni de les imatges enviats pels usuaris. En cas d’infracció dels drets a la intimitat o a la pròpia imatge, o qualsevol altra infracció, així com de vulneració dels drets de propietat intel·lectual de tercers, els responsables seran els usuaris.

Es permet la publicació de records en castellà i català. Els records es publicaran en l’idioma original en què els hagi escrit l’usuari.

  1. Cessió de dades i del dret d’utilitzar els textos i les imatges

L’usuari autoritza la Fundació a publicar el seu nom i cognom junt amb els textos i les fotografies que hagi enviat mitjançant el formulari disponible en el Web, així com en altres suports o en qualsevol altre format.

L’usuari cedeix gratuïtament a la Fundació el dret d’utilitzar, adaptar i reproduir els textos i les imatges que enviï a través del formulari, exclusivament per a editar-los, fer-ne difusió i comunicació pública a tot el món a través del Web per un termini indefinit i per a les finalitats esmentades anteriorment, o a través de qualsevol altre mitjà en el marc d’altres accions vinculades a la celebració del desè aniversari de la Fundació.

  1. Responsabilitats i obligacions dels usuaris del Web

L’usuari és l’únic responsable del bon ús d’aquest Web. Igualment, l’usuari és l’únic responsable dels textos i de les imatges que proporcioni a la Fundació mitjançant el Web i en garanteix la plena titularitat o que té atorgats els drets necessaris o l’autorització per difondre’ls de les persones interessades, així com l’originalitat dels seus textos. Igualment, l’usuari declara tenir l’autorització per publicar les imatges tant de les persones que hi apareixen com dels seus autors.

Corren a càrrec de l’usuari tots els danys que es causin a la Fundació com a conseqüència d’accions o omissions dels usuaris en l’ús del Web, incloent-hi qualsevol cost, sancions i responsabilitats de qualsevol tipus (inclosos els costos raonables de defensa jurídica) que puguin derivar-se per a la Fundació, en cas de reclamacions de tercers per qualsevol causa com a conseqüència de l’ús d’aquest Web, inclosa la infracció de drets de propietat intel·lectual.

La Fundació assumeix que els textos i les imatges han estat enviats o introduïts pel seu titular i que són correctes, originals i verídics. En aquest sentit, els usuaris són els únics responsables de la informació i/o els continguts proporcionats a través del Web i de la seva veracitat i originalitat.

Es prohibeix publicar o difondre informació, fotografies i qualsevol altre tipus de contingut que, de forma evident, o a judici discrecional de la Fundació, atempti contra la llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums.

Es prohibeix publicar o difondre qualsevol informació de caràcter publicitari, promocional, lucratiu o comercial.

Els usuaris assumeixen l’obligació de no reproduir, descarregar, copiar, distribuir, modificar, alterar, eliminar, desenvolupar, traduir, compilar, cedir a tercers, realitzar enginyeria o compilació inversa o desmuntar cap contingut, imatge o element del Web.

Els usuaris han d’abstenir-se de qualsevol acte o omissió que impliqui una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

  1. Propietat intel·lectual

Els drets sobre les marques, dissenys, inclòs el disseny del Web, logotips i noms comercials que apareixen al Web són propietat exclusiva de la Fundació, i en queda prohibida la còpia o reproducció no autoritzada.

Tota la informació de la Fundació és propietat exclusiva de la Fundació.