Primera pedra de les torres del Port Olímpic

Pasqual ens va convocar a peu d’obra per celebrar la col·locació de la primera pedra del conjunt urbanístic del Port Olímpic amb les dues torres.

En aquells dies va coincidir que a Madrid inauguraven la torre Picasso, i en Pasqual en el seu parlament li va treure importància tot dient: “Sí sí a Madrid fan els edificis mes alts, però aquí els fem de dos en dos”…